دوره های نرم افزار

رویت (مقدماتی /پیشرفته) - بهار 98

مشهد 20 جلسه 2 ساعت 550,000 تومان مشاهده

لومیون - بهار 98

مشهد 5 جلسه 2 ساعت 300,000 تومان مشاهده

اتوکد - بهار 98

مشهد 12 جلسه 2 ساعت 350,000 تومان مشاهده

تری دی مکس+وی-ری(مقدماتی/پیشرفته) - بهار 98

مشهد 20 جلسه 2 ساعت 550,000 تومان مشاهده

فتوشاپ - بهار 98

مشهد 10 جلسه 2 ساعت 300,000 تومان مشاهده

نرم افزار راینو - بهار 98

مشهد 10 جلسه 2 ساعت 300,000 تومان مشاهده

گرس هاپر - بهار 98

مشهد 10 جلسه 2 ساعت 350,000 تومان مشاهده

اکسل- بهار 98

مشهد 10 جلسه 2 ساعت 400,000 تومان مشاهده

جی.آی.اس-بهار98

Samanban Co. :طراحی توسط